Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 8-16 hod.)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  • Štítky blogu
Blog
VŠE O VAPINGU pro začátečníky i pokročilé
VŠE O E-CIGARETÁCH Studie, Fakta o vapingu, Vaping od A-Z Zde naleznete odpovědi na vaše dotazy: https://provapery.cz/ číst celé
Vaperský běžník 4. vydání únor 2021
1 z 5 kuřáků po zakoupení elektronické cigarety, přestane do 6 měsíců kouřit! číst celé
Vaperský běžník 1. vydání 11.12. 2019
Záhadná umrtí po kouření elektronických cigaret objasněna. Může za ně zřejmě acetát vitamínu E, zjistili v USA. číst celé
Zobrazit všechny články
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

  1. Úvod
  2. Blog
  3. Je vaping škodlivý?
  4. Vaperský běžník 1. vydání 11.12. 2019

Vaperský běžník 1. vydání 11.12. 2019

 

1. vydání 11.12. 2019

 

Záhadná umrtí po kouření elektronických cigaret objasněna. Může za ně zřejmě acetát vitamínu E, zjistili v USA.

 

Za onemocněními plic či dokonce úmrtími spojovanými s elektronickými cigaretami stojí s nejvyšší pravděpo- dobností acetáty vitamínu E. Vyplývá to zestudieamerického Centraprokontrolu a prevenci nemocí (CDC), která našla příslušné octany ve všech 29 vzorcích, jež zkoumala. Zřejmě na následky tak­ zvaného vapingu zemřelo ve Spojených státech už 39 lidí a další 2 tisícovky trpí zdravotními potížemi.

„Je to poprvé, co jsme objevili po­ dezřelou látku v biologických a vzorcích pacientů s těmito onemocněními plic,“

uvedl institut v tiskové zprávě. „Nález poskytuje přímý důkaz acetátu vitamí- nu E jako hlavní příčiny poškození plic,“ dodal. CDC nicméně nevylučuje, že i když se žádná jiná škodlivá látka neobjevila, může být problémem kom- binace dvou a více různých látek. Octany tohoto vitamínu se nacházejí v celé řadě produktů, jsou však škod- livé, pokud je člověk vdechne, poukazu- je server Deutsche Welle.

Nejvíce zdravotních komplikací po- chází z užívání produktů obsahujících THC, hlavní psychotropní látku v ma-

rihuaně. Vitamínového acetátu bývá v těchto výrobcích používáno jako zahušťovadla, zejména ve výrobcích z černého trhu. Podle CDC řada ne- mocných přiznala, že elektronické ci- garety kupovala právě od pochybných prodejců. Podezření na acetát vitaminu E už měli v září ve státě New York.

Zdroj: ECHO 24 10.11.2019

https://www.echo24.cz/a/SXpTU/za- hadna­umrti­po­koureni­e­cigaret­ob- jasnena­muze­za­ne­zrejme­acetat­vita- minu­e­zjistili­v­usa

 

Co říkají odborníci ve světě:

Server Independent ve Velké Británii k otázce zda je vaping lepší než kouření uvedl:

E-cigarety, také známé jako Vaping nebo Vapování , umožňují uživatelům inhalovat nikotin ve formě páry a ne- vdechují tím kouř. Na rozdíl od ciga- ret tak nespalují tabák a neprodukují dehet nebo oxid uhelnatý. Obsahují však nikotin, který je návykový, ale relativně neškodný.

 

Vapování je mnohem méně škodlivé než kouření. Došli k závěru odborníci z několika klíčových orgánů včetně or- ganizace Cancer Research UK, Public Health England (PHE) a US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine.

 

NHS i Public Health England (PHE) podporují vaping před kouřením. V roce 2015 bylo podle zprávy PHE odhadováno, ževapingbylo 95 procent méně škodlivý než kouření.

 

Ann McNeill, profesorka závislostí na tabáku na King’s College London, řekla The Independent: „Vaping není bez rizika, ale je mnohem méně riskantní než kouření, které zabije ve Velké Británii ročně téměř 100 000 lidí.

 

„Pokud jste kuřák, který se sna- ží přestat kouřit, zkuste vapovat, ale

kupujte si výrobky od renomovaného zdroje. A pokud jste vaper, je lepší po- kračovat , než se vrátit ke kouření. “

 

Profesor John Newton, ředitel pro zlepšování zdraví na PHE, řekl:

„Vaping není bez rizik. Pokud nekou- říte, tak ani nevapujte.“

 

Ale pokud kouříte, je pro vaše zdraví lepší přejít na vaping než po- kračovat v kouření. Čím dříve přesta- nete úplně s vším, tím lépe. “

 

Kouření cigaret je podle Centers for Disease Control v USA hlavní příčinou úmrtí, kterým lze zabránit

v USA. Každý rok zabije 480 000 lidí, což je téměř jedna z pěti úmrtí.

 

Tabák je také jednou z hlavních příčin úmrtí a nemocí v Indii a kaž- doročně představuje téměř 900 000 úmrtí. Ve Velké Británii způsobuje ročně téměř 80 000 úmrtí.

 

Hlavní klinický výzkum financova- ný zdravotnickým výzkumem ve Vel- ké Británii, který zjistil, že e-cigarety byly téměř dvakrát tak účinné, aby pomohly kuřákům přestat kouřit ve srovnání s jinými alternativami, jako jsou nikotinové náplasti a žvýkačky.

Zdroj: Independent 12.11.2019

https://www.independent.co.uk/ex- plainers/vaping­deaths­disease­illness

­safety­tobacco­e­cigarette­smoking

­juul­thc­a9127836.html

Další odkazy: https://www.cdc.gov/tobacco/basic_in- formation/e­cigarettes/severe­lung­di- sease.html

 

https://www.televizeseznam.cz/video/ nazdravi/kralikova­63986731

 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ rozstrel­elektronicke­cigarety­koure- ni­zakaz­skodlivost­robert­hrdlicka.

A190916_160422_domaci_tho

https://video.aktualne.cz/dvtv/mu- zou­e­cigarety­zabijet­je­to­hysterie­v

­usa­kourili­co­nem/r~6a398fc2d3e- b11e9926e0cc47ab5f122/

https://plus.rozhlas.cz/lide­meli­prestat

­kourit­ne­hromadne­prechazet­na­e­ci- garety­zada-­odpurce8048847­ffbclid- IwAR0VWrO0sGKSyHFIqqT f - Gltn4lCmWmACjguzqlWL­yiKPTX- wASTpEVQjy6A

Co říkají odborníci u nás:

Zabíjely ilegální směsi, nikoliv samotné e-cigarety a není to téma pro Česko, uvedla profesorka Králíková pro zdravotnický deník.

Ve Spojených Státech bylo hlášeno 800 případůpoškozeníplicapotvrzeno

12 úmrtí, které spojovala anamné- za používání elektronických cigaret. Americké Centrum pro kontrolu a prevenci onemocnění (CDC) v této souvislosti vydalo varovné prohlášení. Skutečně je ovšem důvod k obavám a zvláště, když uvážíme, že elektronic- ké cigarety jsou odbornou veřejností uznávány jako méně riziková varianta přísununikotinudotěla, nežjekouření klasických cigaret? Ptali jsme se pro- fesorky Evy Králíkové, předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku a vedoucí Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN.

 

Kdysi jste prohlásila, že lidé kouři kvůli nikotinu, ale umírají na zplodi- ny z kouře. Platí tato teze i po úmrtích na e-cigarety ve Spojených Státech?

 

Ano. Nebyla to totiž „úmrtí na e- cigarety“. Ty jsou na trhu více než 12 let a nic podobného zatím není známo. Od letošního srpna byla v USA hláše- na poškození plic většinou u mladých, jinak zdravých lidí, kteří měli spo- lečné jedno: vapovali a to v naprosté většině ilegální oleje s výtažky mari- huany, tedy nikoli standardní e-ciga- rety. THC je rozpustné právě v oleji, zatímco v klasických e-cigaretách žádné oleje nejsou.

 

Jak si vysvětlujete varování americ- kého centra pro kontrolu nemocí CDC před e-cigaretami?

 

Nepovažuji je za šťastné, protože nerozlišuje klasické e-cigarety, legálně prodávané a splňující určité standar- dy od vapování ilegálních směsí, na- víc nikoli na bázi alkoholu, ale olejů.

Samozřejmě je logické, že by nikdo ne- měl vdechovat neznámé látky či směsi s neznámým složením, na tom se shodne- me. Jistě je ale třeba reagovat na náhlá plicní onemocnění i úmrtí. CDC vydala

26. 9. update: postižených je již přes 800 ve 46 státech USA + Virgin Islands a došlo mezi nimi k 12 úmrtím. Neměli bychom však zapomínat, že například během 44 dnů, kdy bylo hlášeno prv- ních 6 úmrtí, zemřelo v USA 57 000 lidí na následky kouření.

 

Lze říci, že klíčem k bezpečnému užívání e-cigaret je složení náplní? Je nějak regulováno?

 

Direktiva EU stanoví koncentraci nikotinu maximálně na 20 mg/ml a ma- ximální objem náplně 10 ml. Tekutina by neměla obsahovat toxické látky. Kro- mě koncentrace ale záleží i na způso- bu zahřátí a to nijak regulováno není, ani kvalita baterek.

 

Jak moc je v Česku bezpečné vapová- ní e-cigaret, které jsou zde na legálním trhu? V Lidových novinách jste použila příklad salmonely v kuřatech, lze ho chápat tak, že když nebudou e-cigarety kontaminovány například oleji THC, není jejich používání životu nebezpeč- né? Pokud je v Evropě THC zakázáno, lze vyloučit, že by se tu mohla zopako- vat situace ze Spojených států (pokud budou lidé používat legální výrobky)?

 

Cokoli se může kontaminovat čím- koli, to nelze nikdy vyloučit. Mohu jen zopakovat, že nejlepší je dýchat čistý vzduch. E-cigarety nikdo nedoporučuje dětem nebo nekuřákům, ale pokud kuřák nedokázal přestat kouřit, jsou nepochyb- ně méně rizikovou variantou, jak dostat nikotin. Méně rizikovou! Nikoli „zdra- vější“, nikoli neškodnou – ale riziko je

v porovnání s kouřením zcela minimální.

Jak hodnotíte stanovisko Minister- stva zdravotnictví k zmíněnému va- rování CDC? Odpovídá české realitě, je namístě?

 

Pokud vím, MZ vydalo ke dnešnímu dni jen překlad prohlášení CDC, žádné své stanovisko. Nemyslím, že by se toto téma mělo u nás řešit: jednalo se o kon- taminaci ilegálních olejů s THC či ile- gálních vapovacích směsí s nikotinem. Varování před inhalováním neznámých látek je však jistě na místě.

 

Konzultuje s Vámi Ministerstvo zdravotnictví svá stanoviska, do jaké míry jeho úředníky zajímají stanoviska odborníků na závislosti?

Ne, nejsem poradce ministerstva.

Varování CDC se týká e-cigaret, nikoliv výrobků na bázi zahřívaného tabáku. Jsou tyto výrobky z hlediska kontaminace jinými látkami bezpečněj- ší než e-cigarety?

 

Zahřívaný, nahřívaný či správně ře- čeno tlející tabák je skutečně výrobek na bázi tabáku, nikoli čistého nikotinu, jako je tomu v e-cigaretách. Proces, který tam probíhá, je tlení, jak jsem byla poučena odborníkem. Konzumenti tohoto tabáku tedy vdechují zcela jistě více toxických látek než ti, kdo užívají e-cigarety.

Zdroj: Zdravotnický deník 27.9.2019

Kupujte náplně u seriózních prodejců!

Líbil se článek? Sdílejte ho s přáteli
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Kde nás najdete

Výdejní sklad
Není zde kamenná prodejna!

Na červeném hrádku 766
26401 Sedlčany

Kontakty
Logo
Euliquid s.r.o.
Zákaznická podpora Euliquid s.r.o.
Zákaznická podpora Euliquid s.r.o.
(Po-Pá, 8-16 hod.)
Copyright © Euliquid s.r.o. 2012 - 2021. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz